Budinak, aspikak, aparrak, etab. egosteko edo prestatzeko erabiltzen da.